“van Deursen 8000 World-wide”      ©

Een idee van Theo Aldenzee, wiens moederlijke voorouders naamgenoten zijn en naar schatting (1999) ongeveer 8000 naamgenoten door de eeuwen heen, zou  kunnen kennen. In 2004 voegde naamgenoot Guus van Deurzen zich aan het  project toe gevolgd door naamgenoot Nick van Deursen in 2008.  het team, het 8000 trio,  verzamelde uit officiele bronnen die leidde tot het eindresultaat “van Deursen 8000 world-wide”  dat door het familiearchivaria thans, in 2011 wordt gepubliceerd.  Voor de duizenden uren die aan dit project werden besteed stellen zij als beloning het op prijs dat amateur-stambooomonderzoekers, zonder enige vorm van commercie,  het werk willen gebruiken. In andere gevallen  is overleg m.b.t.  auteursvergoedingen, verplicht.  

Inleiding: “van DEURSEN 8000 world wide” is een verzameling van personen die de familienaam, “van Doerne, van Deurzen en/of van Deursen dragen afgeleid van het toponiem “DEURNE”.  Inclusief spellingsvariaties indien deze voldoen aan het criterium; “één voorouder of nalomeling te hebben met letterlijk één van de originele namen.

Opgenomen zijn: Naamgenoten met hun echtgenoten/concubines/partners, schoonouders en andersgenaamde  eigen- stief- pleeg- en adoptiefkinderen met hun echtgenoten en schoonouders. Eerdere- en latere echtgeno(o)t(e) en hun eerdere- of latere partners.  De begrippen “Pleeg- Stief en Adoptief” worden in dit werk gezien als “gezin”.

 Nadrukkelijk is “van Deursen 8000 world wide” géén verzameling van genealogiën!

 Deurne als toponiem: In dit werk is niet in gegaan op het toponiem alszodanig; daarvoor wordt verwezen naar de auteurs die (wetenschappelijk) het toponiem hebben onderzoch en nog onderzoeken; beseffende dat Deurne in de Brabantse Peel, wel de belangrijkste is maar onder dezelfde namen ook elders zijn/waren gelegen. (Deursen, Dorne, Dueren enz.)  Blijft “van Deursen” een toponiemische naam.

 Genealogie: Er is geen sprake van kant en klare stambomen. De onderzoeken en samenstellingen  daarvan wordt graag overgelaten aan u, de stamboomonderzoeker/ster. Het project “van Deursen 8000 world wide” is bedoeld om onderzoek voor het maken van familiehistories en/of Heemkundige onderzoeken minder tijdrovend te maken door steeds zoveel mogelijk te verwijzen; direct naar de officiele bronnen.  Bevatten de meeste databanken de items van een plaats, streek, religie, organisatie of instantie; dit werk is een (mini)databankje bevattende één familienaam n.l. “van Deursen” en spellingsvarriaties daarop. Naast in hoofdzaak: BHIC, RHICe en andere HIC’s gebruikten wij dankbaar ook het Gemeentearchief Gemert-Bakel en diverse sites op het Internet zoals o.m. www.docu-data-deurne.nl  en www.docudeurne.eu e.a.

Het team werd vaak geholpen door Heemkundekringen  als H.N.Ouwerling te Deurne, de Lange Vonder te Laarbeek e.a.  Respect en dankbaarheid is verschuldigd aan vele transcripteurs/trices.

Privacy: De inhoud is aangepast tot maximum: Geboren <1910, en/of overleden < 2008.  

In de archivalia van vandeursen8000@gmail.com  zijn voor privé-doeleinden: Recentere data en rand uitwerkingen tot 2010 beschikbaar welke onder voorwaarden ev. zijn op te vragen door directe familieleden t.b.v. amateur-stamboomonderzoek.

Verantwoordelijk uitgever is: familiearchivaria@gmail.com   en de auteurs zijn:

Guus van Deurzen (1964) uit Tilburg Nederland, Nick van Deursen (1945) uit Castlemain Victoria Australië en Theo Aldenzee (1946) bedenker en co-ordinator uit Stein Nederland. Laatsgenoemde maakte ook de samenstelling, de lay-out en de site.

©  Copyright: Geput uit openbare bronnen is er (met uitzondering van commerciele  instellingen zoals genealogische sites via het Internet, magazins, boeken etc) geen auteurs/uitgave- of Kopierecht van toepassing hoewel prijs wordt gesteld op vermeldingen van officiele bronnen en herkomst  “van Deursen 8000”   afgekort “ -vD8-  “.

Advies: Het is aan te raden voor ev. herpublicatie elk item eerst op origineel te controleren! Dit om te voorkomen dat ev ingeslopen foutjes zich herhalen en een eigen leven gaan leiden.  Waar deze originelen berusten wordt zoveel mogelijk aangegeven.

Dank: De makers mochten gedurende de tijd, vanaf 2004 t/m 2011, genieten van de hulp die werd aangeboden door tientallen amateur-genealogen, een aantal Heemkundekringen en vriendelijk behulpzame leeszaalleiders/sters en medewerkers/sters in de diverse HIC’s, SA’s en GA’s; beheerders van databanken en auteurs van reeds bestaande publicaties.

Doel: Dit werk is bestemd voor huidige en toekomstige stamboomonderzoekers/sters,  verwant aan of in relatie tot, een of meer personen in dit werk genoemd.

Het team wenst u  net zoveel leesgenot als de makers maakplezier hadden aan dit project.  Vraagt bij wijze als dank, uw berichtje als u het werk gebruikt.

 Stein, maart 2011

Team –vD8-  Nick, Guus en Theo  

+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/+-*/

Legenda: In dit werk hebben we de volgende aanduidingen gebruikt:

AA      = Administratiefarchief…+ plaats.

Arch   = Archief.

BA      = Bisschoppelijkarchief…+ Plaats.

BR      = Bevolkingsregister.

BS G  = Burgerlijke Stand, Geboorte.

BS H  = Burgerlijke Stand, Huwelijk.

BS O  = Burgerlijke Stand, Overlijden.

DTB    = Doop- Trouw- en begraafboeken.

Fol      = Foilionummer.

GA      = Gemeentelijk of Stadsarchief …+ plaats.

HKK   = Heemkundkring of vereniging.

Inv      = Inventarisnummer.

N.D.G.= Nederduits gereformeerd of alfleiding daarvan.

N.H.    = Hederlands Hervormd of andere protestante religie.

Pag     = Paginanummer.

OAA   = Oud Adminstratiefarchief…+ plaats.

ORA   = Oud Rechtelijk Archief …+ plaats.

RA … = Rechtelijk Archief …+ plaats,

‘sHB   = ’s-Hertogenbosch

Sch     = Schependocument of DTB.

Reg    = Registernummer.

R.K.    = Rooms Katholiek.

-vD8-  = van Deursen 8000.

Voornaamste Takletters:

B   = Brabant.

E   = Someren.

I     = België.

K   = Deurne uit oude adelellijke geslachten.

L    = Limburg.

Q   = Helmond.

R   = Ravenstein e.o.

S   = ’s-Hertogenbosch.

T    = Overigen Holland.(Nederland)

U   = U.S.A.

(X) = Echtego(o)t(e) “van Deursen”.

Z  en #  = Diversen.

Noot: Het totale bestand bevat meer dan 2.350.000 personen w.o. een aantal rand genealogiën van o.m aangehuwden, stief, pleeg en adoptiefkinderen.